AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

Jurnal Al-Wajid merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.

Vol 2, No 2 (2021): Jurnal Al-Wajid Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Table of Contents

Articles

Aulanni’am Aulanni’am Aulanni’am, Andi Tri Saputra Andi Tri Saputra Andi Tri Saputra

Abstract : 329 Viewers PDF : 322 Viewers
PDF

Abdul Rohman Abdul Rohman Abdul Rohman

MOH. AZWAR HAIRUL MOH. AZWAR HAIRUL MOH. AZWAR HAIRUL, Taufik Ismail Taufik Ismail Taufik Ismail

Abstract : 103 Viewers PDF : 154 Viewers
PDF

Junaid Bin Junaid Junaid Bin Junaid Junaid Bin Junaid, Eka Nurfiqra Eka Nurfiqra Eka Nurfiqra

Abstract : 200 Viewers PDF : 187 Viewers
PDF

Nada Maula Nada Maula Nada Maula

Abstract : 318 Viewers PDF : 447 Viewers
PDF

A. Fajar Awaluddin A. Fajar Awaluddin A. Fajar Awaluddin, Winona Lutfiah Winona Lutfiah Winona Lutfiah

Abstract : 105 Viewers PDF : 116 Viewers
PDF

ANDI TAHIR ANDI TAHIR, ARJUNA AHMAD ARJUNA AHMAD

Abstract : 113 Viewers PDF : 91 Viewers
PDF

TURMUZI TURMUZI MUHAMAD, FATIA FATIA INAST

Abstract : 1468 Viewers PDF : 2871 Viewers
PDF

Principal Contact

Editor In Chief
IAIN BONE
Kampus 2 IAIN Bone Kelurahan Polewali Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone